Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Андрєєвої Валентини Анатоліївни, яка діє відповідно до чинного законодавства (запис в ЄДР про проведення державної реєстрації №2 074 000 0000 020824 від 07.05.2012) (код ЄДРПОУ 2748311989), місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, будинок 14, корпус 1, квартира 42 та має право на використання у своїй діяльності ТМ «UGEARS», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір» на інтернет-сайті «https://ugears.ua/» (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти \ договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» - об’єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на Інтернет-сайті та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

«Інтернет-магазин» - сайт Продавця за адресою https://ugears.ua/, створений для укладання договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Покупцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

«Продавець» - підприємець, який реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і який є у наявності через форму «кошика» або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, який вказаний в розділі контактів.

4.2. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4.3. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

Ціна Товару

5.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на Інтернет сайті.

5.2. Ціни на Товари можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.3. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.4. Вартість та спосіб доставки Товару вказані на інтернет сайті.

Права та обов'язки сторін:

6.1. Продавець зобов’язаний передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

6.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.

6.3. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

6.4. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару;
 • за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній тип передачі зображення моніторами персональних комп'ютерів та інших пристроїв;
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

Інші умови

8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору, зміни набувають чинності з моменту їх публікування на сайті https://ugears.ua/.

8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди.

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

8.5. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків.

Порядок повернення товару належної якості

9.1. Повернення товару  Покупцем в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

9.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

9.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару.

Термін дії договору

10.1. Даний Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та і інших випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин https://ugears.ua/ на офіційному інтернет-сайті https://ugears.ua/, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.

 

Товар доданий до кошика
Безкоштовна доставка Новою Поштою від 500 грн.
Ви додали товар до порівняння